Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 18.08.2016 15:25:08 

HC Energie Karlovy Vary - Přípravka "P"

Nábor malých hokejistů

O hokeji

Hokej je nejrychlejší kolektivní hra na světě. Celkem hokej hraje po celé planetě více jak 2 milióny chlapců a dívek. Hra je založena na týmové spolupráci, disciplíně a rychlosti. Jakmile hráč vstoupí poprvé na led, začne se učit dovednosti a bude ho to bavit.

Hokej je nádherná hra na dívání, ale ještě lepší je hokej hrát. Český svaz ledního hokeje vás vítá ve světě ledního hokeje.

Jak začít hrát hokej?

Český svaz ledního hokeje nabízí program, který je ideální pro začátečníky. Program Pojď hrát hokej, naučí děti základní dovednosti v nesoutěživé atmosféře. Hokej učíme děti v pozitivním prostředí, zábavnými metodami, tak, aby se na tréninky těšili.

Proč začít hrát hokej?

 • Důvodů je mnoho. Naučím se bruslit, získám sílu, vytrvalost, rychlost, zlepším koordinaci.
 • Zvýším si sebevědomí, naučím se soupeřit a osvojím si pravidla fair play.
 • Naučím se zvládat i mnoho dalších sportovních aktivit jako je běhání, skákání, speciální obratnost, plavání.
 • Hry jako je fotbal, basketbal, florbal, hokejbal a další jsou běžnými sporty, kterým v tréninku věnujeme pozornost, doplňujeme tak hokejové dovednosti a rozvíjíme všestrannost.
 • Nejdůležitější je však zábava, kterou hokej poskytuje.
 • Dovednosti, které se naučím podpoří to, co se učím doma a ve škole.
 • Týmová spolupráce, rozdělení úkolů, vzájemná podpora, to jsou vlastnosti, které uplatním ve svém životě.
 • Pravidla fair play a respekt vůči ostatním patří mezi základní hodnoty v rámci ČSLH. ČSLH se snaží neustále tyto hodnoty propagovat, jak mezi hráči, funkcionáři, rozhodčími, tak i rodiči a fanoušky. 
 • Děti se učí mnoha novým a zábavným dovednostem.
 • Hokej je nejrychlejší týmová hra.

Hokej je kolektivní sport.
Být součástí mužstva je nádherný pocit. Hokejisté jsou kamarádi a učí se zároveň disciplíně a zodpovědnosti, hráči musí spolupracovat a vzájemně se podporovat.

Hokej je bezpečná hra.
Žákovský hokej není profesionální kontaktní sport. V žákovských kategoriích se nehraje do těla, ke zranění dochází jen velmi zřídka. Hráči jsou oblečeni do kvalitní výzbroje, která je ochrání.Výzbroj se dá pořídit i za velice rozumnou cenu

Hokej baví celou rodinu.
Hokej je nádherný sport na dívání a fandění, během zápasů je mnoho příležitostí poznat nové lidi a spřátelit se. Hokej hrají holky i kluci. I rodiče si hokejové zápasy svých dětí užívají, přátelí se a společně fandí...
 

zdroj: www.cslh.cz

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hokejová přípravka

„Mami, tati, já chci hrát hokej“
Hledáme recept na radostné bruslení
 
Organizace v přípravce HC Energie Karlovy Vary
 
Zimní období:
 • 2(+1)x 60min./týden – led
 • 1 x 60min./ týden – tělocvična (bazén)
 • děti mladší 4 let – cvičení rodičů s dětmi
 • děti od 4 let – cvičí samostatně
 • Flexibilní seskupování dětí – dělení ledové plochy – skupiny A,B,C
Letní období:
 • 2 x 60min./týden – hřiště, tělocvična, příroda (louka, les)
 • 3 trenéři, 3 – 6 asistentů, asistenti – rodiče, vedoucí
Informace o činnostech v P :  
Pravidelné schůzky s rodiči
 • Pravidelná setkávání trenérského týmu
 • Nepravidelná setkávání rodičů s trenérským týmem ( vzdělávací, při volnočasových aktivitách pořádaných klubem)
 • Ozvláštněné tréninky pro malé hokejisty a hokejistky  ( čertovské bruslení, bruslení s krasobruslařkou, malování s hokejem, vánoční bruslení, karnevalové řádění, návštěva A –týmu…)
„Přála bych si, aby se celý organismus přípravky vyznačoval značnou dynamičností ( stále v pohybu ).“
 
Je nutné ponechat potřebný prostor, aby trenéři, asistenti, rodiče i děti tento program mohly dotvářet. Významnou úlohu hraje vzájemná komunikace – mezi všemi zúčastněnými.
 
Práce s dětmi
 
Charakteristická činnost – HRA
Hra snižuje napětí a strach, který přetrvává v dítěti ( dále jen D.) v nově vzniklé skupině, a tím usnadňuje „rozběh“ skupiny. D.si hrají zaujatě a s plným nasazením bez ohledu na to, co si o nich okolí myslí. Jejich chování a názory nejsou zatíženy společenskými normami. Dokud je to nenaučíme, není většině vlastní ani honba za prvenstvím. Umí si hrát jen pro radost ze hry samé. Hra je pro předškolní D. doslova středem vesmíru, odpočinkem i prací, zdrojem poznání, školou životních zkušeností, postojů a vzorců chování.
Pohybové hry umožňují D. aktivní účast a zároveň sledují určitý specifický cíl
Hry s říkadly: řeč + pohyb + myšlení jsou velmi úzce provázány ( přímá fyziologická souvislost )
Soutěživost a spolupráce – jsou podporovány, ale ne vyvyšovány
Skupinová soudržnost
Zpětná vazba ( hodnocení – včasné ) – jak vidí D. samo sebe – jak práci hodnotí dospělý ( tr.)
Povzbuzení, podpora, sdělování dojmů a zážitků.
 
Pohybová hra i pohybové cvičení musí obsahovat :
 
informace o cílech cvičení - D. jsou jistější, když znají alespoň rámcově cíl cvičení.
Jasné instrukce – čím jasněji a stručněji dám D. informaci, tím spontánnější aktivitu mohu očekávat.
Jasný styl vedení – pseudo-demokratický styl není vhodný ( př. „…budeme hrát tu nebo tu hru?“).
Určitá míra dobrovolnosti – D. by nemělo mít pocit, že se cvičení musí zúčastnit.
I na tréninku platí - něco se smí
 • něco se nesmí
 • něco se musí
 • a o něčem se můžeme domluvit.
 
Určitý řád ve věcech a dodržování určitých pravidel dává D. větší pocit jistoty a následkem toho uvolňuje jejich schopnosti pro radostnou aktivitu, pro učení. Platí, že D. nesmí ohrozit sebe a nesmí ohrozit druhé. Ubližovat se prostě nesmí!
Trenér svou autoritou určuje, co ano a co ne. Činí to tím, co říká, co dělá, jak reaguje v oněch tisících drobných reakcích, jak je přináší život.  
 
Práce s rodiči
 
O spolupráci s rodiči se často hovoří, ale mnohdy bývá víceméně uzavřená. Rodičům je přisouzena spíše role dohlížitelů.
Rodiče sehrávají aktivní roli – iniciativa by  měla vyjít ze strany tr. Týmu.
Rodiče je třeba seznámit se záměry, cíli,  programem, pravidly… .
Rodiče mají možnost se vyjadřovat ( inf.  schůzky, individuální schůzky ).
Vzájemné respektování.
 
Konkrétní formy spolupráce:
 
Pomoc při netradičních hodinách – organizaci.
Přímá spolupráce rodičů na ledě.
Vzdělávání rodičů – tématické povídání s rodiči („…oblékání malého hokejisty, máme doma neposedu, pitný režim, výživa, psychomotorický vývoj D., školní zralost, škola a sportovní třídy,…“).
Materiální pomoc (nákup pomůcek, zajištění občerstvení, finance, fotografie - reportáže,… ).
 
Pro trenéry a asistenty
 
 • Hledání vnitřní motivace k celoživotnímu vzdělávání
 • Malé „opáčko“ třeba z vývojové psychologie neublíží
 • Hledání nových činností
 • Chtít být s malými hokejisty
 • Spolupráce a radost z radosti druhých
 • Komunikace
 • Tvořivost a fantazie
 • Respektování názoru druhých
 • Empatie včetně ochoty pomáhat druhým
 • Úcta k životu i k práci
 • Péče o prostředí
 • Osobní sebekázeň
 • Schopnost udržovat rovnováhu
 
Přání:
„Přenášejme si vzájemně radostnou náladu a atmosféru“
 
Děkuji
( Mgr. Blanka Jiskrová ) 
TOPlist